Честитамо, успјешно сте ријешили укрштеницу! Јако добро познајете Свето писмо Старог завјета.Православна вјеронаука за ОШ РС© www.vjeronauka.netРИЈЕЧ\n"ЗАВЈЕТ"\nЗНАЧИ?НАПИСАО\nЈЕ\n"ЗАКОНСКЕ\nКЊИГЕ"?ИНСПИРАЦ-\nИЈА ИЛИ...?СТАРИ И\nНОВИ...?РАЈ\nИЛИ____\nВРТ?...ИСУС\nХРИСТО?ПРЕЖИВИО\nЈЕ ПОТОП?Спаљени\nбиблијски\nград?ЛОТ ЈЕ\nАВРАМУ\nБИО?ОТАЦ\nАВРАМОВ?БИБЛИЈСКЕ\nКЊИГЕ СУ\nПОДИЈЕЉЕ-\nНЕ НА...?ТРЕЋИ\nСИН\nАДАМОВ\n?СПАСИТЕЉ\nИЛИ?СВ.ПИСМО\nИЛИ?ПРВИ\nАДАМОВ\nСИН?БОГО-\nИЗАБРАНИ\nНАРОД?ЗАКОН,\nМЈЕРИЛО,\nАРШИН\nИЛИ...?АВРАМОВ\nСИН?МЈЕСТО\nАВРАМОВОГ\nРОЂЕЊА?АВРАМОВА\nЖЕНА?Исакова\nжена?КРОЗ\nЉЕСТВИЦУ\nЈАКОВЉЕВУ\nПРИКАЗАНА\nЈЕ?2.син\nАдамов?ПРВИ\nЧОВЈЕК?НЕКАДА\nСАВЛЕ А\nКАСНИЈЕ\nАПОСТОЛ...\n?ОБЕЋАНА\nЗЕМЉА?Први\nпатријарх?ДОБА\nАВРАМА,\nИСАКА И\nЈАКОВА\nНАЗИВАМО\nДОБА...?РВАО СЕ\nСА\nБОГОМ?АВРАМОВ\nСИНОВАЦ?ПРВА\nЖЕНА?