var CrosswordPuzzleData = "Честитамо, успјешно сте ријешили укрштеницу! Јако добро познајете Свето писмо Старог завјета.Православна вјеронаука за ОШ РС© www.vjeronauka.netРИЈЕЧ\\n\"ЗАВЈЕТ\"\\nЗНАЧИ?НАПИСАО\\nЈЕ\\n\"ЗАКОНСКЕ\\nКЊИГЕ\"?ИНСПИРАЦ-\\nИЈА ИЛИ...?СТАРИ И\\nНОВИ...?РАЈ\\nИЛИ____\\nВРТ?...ИСУС\\nХРИСТО?ПРЕЖИВИО\\nЈЕ ПОТОП?Спаљени\\nбиблијски\\nград?ЛОТ ЈЕ\\nАВРАМУ\\nБИО?ОТАЦ\\nАВРАМОВ?БИБЛИЈСКЕ\\nКЊИГЕ СУ\\nПОДИЈЕЉЕ-\\nНЕ НА...?ТРЕЋИ\\nСИН\\nАДАМОВ\\n?СПАСИТЕЉ\\nИЛИ?СВ.ПИСМО\\nИЛИ?ПРВИ\\nАДАМОВ\\nСИН?БОГО-\\nИЗАБРАНИ\\nНАРОД?ЗАКОН,\\nМЈЕРИЛО,\\nАРШИН\\nИЛИ...?АВРАМОВ\\nСИН?МЈЕСТО\\nАВРАМОВОГ\\nРОЂЕЊА?АВРАМОВА\\nЖЕНА?Исакова\\nжена?КРОЗ\\nЉЕСТВИЦУ\\nЈАКОВЉЕВУ\\nПРИКАЗАНА\\nЈЕ?2.син\\nАдамов?ПРВИ\\nЧОВЈЕК?НЕКАДА\\nСАВЛЕ А\\nКАСНИЈЕ\\nАПОСТОЛ...\\n?ОБЕЋАНА\\nЗЕМЉА?Први\\nпатријарх?ДОБА\\nАВРАМА,\\nИСАКА И\\nЈАКОВА\\nНАЗИВАМО\\nДОБА...?РВАО СЕ\\nСА\\nБОГОМ?АВРАМОВ\\nСИНОВАЦ?ПРВА\\nЖЕНА?";